Razmere na cestah v Sloveniji

Prometno poročilo, petek 18.september 2020 ob 21:25

Predmet na vozišču ovira promet na vipavski hitri cesti med počivališčem Šempas in Selom proti razcepu Nanos.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje.

Dela na avtocestah:
- Vipavska hitra cesta bo zaprta med priključkoma Selo in Šempeter v obe smeri od sobote, 19. 9. 2020, od 5. ure do nedelje, 20. 9. predvidoma do 12. ure.
- Na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Kranj zahod promet poteka v obe smeri po dveh zoženih pasovih. Vozniki, ki želijo avtocesto zapustiti na Podtaboru ali Naklem proti Ljubljani, se morajo razvrstiti na desni pas.
- Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Lipovci proti Lendavi, izvoz in uvoz.

Cesta Štanjel - Manče bo zaradi del zaprta v Čehovinih do 21. septembra. Obvoz je preko Razdrtega.

Novice COVID-19.

Vir: www.promet.si

Razmere na državnih cestah

Čas objave Cesta in opis razmere

21:09:12
A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Polskava - priključek Sl. Bistrica sever v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.

21:09:57
H4, Nova Gorica - Razdrto, počivališče Šempas - priključek Selo v smeri Razdrtega, predmet na vozišču, oviran promet.

17:09:25
H4, Nova Gorica - Razdrto, pred priključkom Šempeter v smeri Razdrtega, dela, zaprt prehitevalni pas.

08:09:43
G1-5, Celje - Krško, pri Zidanem Mostu, pri kamnolomu, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), miniranje, do 13:00.

06:09:37
R3-614, Štanjel - Manče, pri Čehovinih, popolna zapora, rekonstrukcija vodovoda, do 21. 9. 2020. Obvoz: Kobdilj - Štorje - Senožeče - Razdrto - Podnanos - Manče in obratno.

05:09:00
H4, Nova Gorica - Razdrto, priključek Ajdovščina - razcep Nanos, burja, prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

04:09:31
H4, Razdrto - Nova Gorica, razcep Nanos - priključek Ajdovščina, burja, prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

08:09:12
R3-644, Šentjakob - Domžale, v Dragomlju, oviran promet, odstranjevanje zapore z občinske ceste, do 19. 9. 2020.

08:09:00
R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste.

08:09:26
G2-106, Kočevje - Petrina, Livold - Štalcerji, izmenično enosmerni promet, preplastitev in sanacija vozišča, do 28. 9. 2020.

08:09:48
LC-440101 Pečke - Slovenska Bistrica, v Kočnem ob Ložnici, zaradi poškodb na vozišču je za ves promet hitrost omejena na 20 km/h. Največja dovoljena skupna masa je do 2 toni.

07:09:44
R2-425, Pesje - Velenje, na Cesti Františka Foita, oviran promet, zapora levega zavijalnega pasu, zaradi del na lokalni cesti.

06:09:52
R1-209, Bled - Soteska, pri Obrnah, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin.

09:09:29
R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, v Šentjerneju, izmenično enosmerni promet, ureditev odvodnjavanja, do 5. 10. 2020.

12:09:04
R3-644, Kamnik - Domžale, v Zgornjih Jaršah, Kamniška cesta, izmenično enosmerni promet, menjava cestnih robnikov, popravilo pločnika in vodovoda, do 25. 9. 2020, med 7. in 17. uro. Možnost zastojev v obe smeri.

11:09:36
G2-106, Kočevje - Petrina, v Kočevju, oviran promet, prireditev, do 26. 9. 2020, dnevno med 7. in 19. uro.

20:09:27
A4, Gruškovje - Podlehnik, zastoj. Mejni prehod Gruškovje, Macelj, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila 5 h pri vstopu.

13:09:07
R1-210, Kranj - Škofja Loka, v Svetem Duhu, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacijskega omrežja, do 30. 10. 2020, možnost zastojev v času prometnih konic.

09:09:06
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), urejanje brežin, med 8:45 in 17:00.

09:09:24
G1-2, Ormož - Središče ob Dravi, v Središču ob Dravi, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča.