Razmere na cestah v Sloveniji

Prometno poročilo, petek 23.marec 2018 ob 15:45

Prometne nesreče:
- Na štajerski avtocesti je med cestninsko postajo Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica - jug proti Mariboru oviran.
Nastaja daljši zastoj, 13 km, vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo na regionalno cesto Dramlje - Šentjur - Poljčane - Slovenska Bistrica, kjer pa tudi nastajajo zastoji.
- Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Selo - Ajševica - Vogrsko, pri Ajševici.
- Na cesti Moste - Brnik je pri Lahovčah oviran promet.
- Na cesti Nova vas - Sodražica je pri Žimaricah promet urejen izmenično enosmerno.

Promet je zaradi popoldanske konice povečan na obvoznicah in mestnih vpadnicah. Na cesti Ljubljana - Kočevje je pri odcepu za Smrjene zastoj v obe smeri zaradi delovne zapore.

Na cestah proti Planici bo konec tega tedna, predvsem v soboto, zaradi športne prireditve močno povečan promet. Več na spletni strani planica.si.

Dela:
- Na dolenjski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Drnovo promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je počivališče Zaloke proti Obrežju. V začetku aprila bodo zaprli priključek Smednik proti Obrežju, Hrvaški.
- Na primorski avtocesti so med Postojno in Uncem, na viaduktu Ravbarkomanda, s pripravljalnimi deli začeli danes. Promet bo oviran do nedelje popoldne, ko bo promet stekel po eni polovici avtoceste dvosmerno.
- Žirovnica - Begunje pri Rodinah popolna zapora.

Po zadnjih podatkih je čakalna doba za tovorna vozila na mejnem prehodu Obrežje pri vstopu.

Prometno informacijski center za državne ceste.

Razmere na državnih cestah

Čas objave Cesta in opis razmere

15:03:33
A1, Ljubljana - južna obvoznica, med razcepom Kozarje in priključkom Lj. - Rudnik v smeri Malenc je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.

15:03:42
G2-107, Šentjur - Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem, gost promet z zastoji zaradi del.

15:03:47
R2-430, Slovenske Konjice - Slovenska Bistrica, gost promet z zastoji.

15:03:08
H3, Ljubljana - severna obvoznica, med razcepom Koseze in priključkom Lj. - Nove Jarše v smeri Zadobrove je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.

15:03:03
G2-106, Ljubljana - Škofljica, gost promet z zastoji zaradi prometne konice.

15:03:14
G2-106,Ljubljana - Kočevje , Pijava Gorica - Gradišče, gost promet z zastoji zaradi del.

15:03:29
A1, Ljubljana - južna obvoznica, na razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Debelemu hribu je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.

15:03:57
A2, Ljubljana - zahodna obvoznica, med razcepom Koseze in priključkom Lj. - Brdo v smeri Kozarij je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.

15:03:15
A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, med razcepom Zadobrova in pokritim vkopom Strmec v smeri Malenc je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.

15:03:37
R1-212, Nova vas - Sodražica, pri Žimaricah, polovična zapora zaradi prometne nesreče. Promet poteka izmenično enosmerno.

14:03:28
G2-104, Moste - Spodnji Brnik, pri Lahovčah, oviran promet zaradi prometne nesreče.

14:03:32
A2, Ljubljana - zahodna obvoznica, na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.

14:03:30
H3, Ljubljana - severna obvoznica, med priključkom Ind. cona - Lj. Šiška in priključkom Ljubljana - sever v smeri Kosez je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.

14:03:32
G1-2, Draženci - Ptuj (Puhov most), gost promet z zastoji.

14:03:59
R2-430, Maribor - Hoče - Slivnica, gost promet z zastoji.

14:03:35
R2-444, Selo - Ajševica - Vogrsko, pri Ajševici, polovična zapora zaradi prometne nesreče. Promet poteka izmenično enosmerno.

14:03:28
A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Vransko in cestninsko postajo Vransko v smeri Maribora je zaradi del oviran promet.

14:03:33
A1, Ljubljana - Koper, na izvozu Brezovica iz smeri Ljubljane je gost promet z zastoji.

15:03:48
A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Dramlje in priključkom Sl. Bistrica - jug v smeri Maribora je zaradi prometne nesreče gost promet z zastoji. Ocena zastoja: 13 km.

14:03:44
A1, Ljubljana - Maribor, med počivališčem Tepanje in priključkom Sl. Bistrica - jug v smeri Maribora sta zaradi prometne nesreče zaprta prehitevalni in vozni pas.

Zemljevid prometnih dogodkov