Verkehrsbedingungen in Slowenien

Traffic report, Saturday 05 December 2020 15:10

Source: www.promet.si

Bedingungen auf Landstraßen

Zeit der Veröffentlichung Straßen- und Zustandsbeschreibung

09:12:45
A1-E61/70, motorway, near Koper in the direction of Ljubljana, roadworks, one lane closed.

09:12:37
R2-414, Kamnik - Ločica, Srednja vas - Šmartno v Tuhinju, roadworks, traffic obstructed, until 30. 12. 2020, between 8 am to 4 pm.

08:12:26
R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo, in Rače, roadworks, traffic obstructed, until 24. 12. 2020.

08:12:23
R3-626, Gračišče - Brezovica, at Brezovica pri Gradinu, roadworks, single alternate lane traffic, until 23. 4. 2021.

18:12:36
R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, pass Vršič, snow, road closed.

08:12:52
R1-220, Krško - Brežice, in Brežice, Cesta svobode, roadworks, single alternate lane traffic, until 11. 12. 2020.

08:11:19
R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči, at Marindol, roadworks, single alternate lane traffic, until 31. 12. 2020.

09:11:17
R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, on Tržaška cesta, on Tržaška cesta, roadworks, single alternate lane traffic, until 25. 12. 2020.

09:12:52
R3-647, Mlačevo - Rašica, at Čušperk, road closed, road reconstruction, until 8. 12. 2020. Detour: Videm - Rašica - Gradež - Velike Lipljene - Mala vas pri Grosupljem - Grosuplje - Veliko Mlačevo - Čušperk.

07:11:27
R2-414, Kamnik - Ločica, at Podhruška, roadworks, single alternate lane traffic, until 30. 12. 2020.

14:11:09
R3-701, Ruta - Pesek, in Lovrenc na Pohorju, roadworks, road closed, until 18. 12. 2020. Detour: is possible.

08:11:00
R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, in Trpčane, roadworks, single alternate lane traffic, until 14. 1. 2021.

08:11:55
R3-674, Zavratec - Škocjan, Škocjan - Stara Bučka, roadworks, single alternate lane traffic, until 25. 3. 2021.

10:11:24
R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, roadworks, single alternate lane traffic, until 31. 5. 2021.

09:12:45
G1-1, Maribor - Dravograd, Bresternica - Kamnica, roadworks, traffic obstructed, until 4. 2. 2021.

09:11:16
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, at Šmaver, roadworks, single alternate lane traffic, until 11. 12. 2020.

07:11:51
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, in Murska Sobota, single alternate lane traffic, reconstruction of cycling path, until 20. 12. 2020.

08:11:39
A1-E57, motorway, between Maribor and Celje - near Celje in the direction of Ljubljana, roadworks, traffic obstructed.

07:11:45
R3-731, Polzela - Parižlje - Braslovče, at Parižlje, roadworks, single alternate lane traffic, until 20. 12. 2020.

10:11:05
R3-687, Dole - Ponikva - Loče, in Hotunje, roadworks, road closed, until 13. 12. 2020.